Supercom SA solicită primăriei Bistriţa creşterea tarifelor pentru măturatul manual şi curăţarea rigolelor

Supercom SA solicită primăriei Bistriţa  creşterea tarifelor pentru măturatul manual şi curăţarea rigolelor

Prin adresa nr.64555 / 04.08.2017 , SC Supercom SA Bucureşti solicită modificarea tarifelor doar pentru operaţiunile de măturat manual, respectiv de curăţat rigole, prezentând totodată fundamentarea tarifelor pentru fiecare din aceste operaţiuni în parte, în conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru a rezolva această situaţie, pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu municipal de joi, 31 august, a fost trecut şi un proiect de hotărâre care prevede această creştere de tarife. Din raportul anexat proiectului respectiv, aflăm şi motivaţia solicitării aprobării creşterilor de tarife : la data încheierii Contractului nr.1/L/27.01.2016 salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată a fost de 1050 lei/lună. Conform Hotărârii nr.1017/2015 a Guvernului României, începând cu data de 01.05. 2016, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1250 lei/lună.

Conform Hotărârii nr.1/2017 a Guvernului României, începând cu data de 01.02.2017, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat la 1450 lei/lună. Această majorare a dus la modificarea corespunzătoare a costurilor reprezentând Cheltuielile cu munca vie suportate de către  SC Supercom SA Bucureşti.

 

În conformitate cu Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarea situaţie: „pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutiv.”

 

Calcule şi iar calcule…

 

În sprijinul solicitării de creştere a respectivelor tarife, SC Supercom SA Bucureşti se prezintă în faţa aleşilor bistriţenilor cu următoarele calcule: Pentru operaţiunea de măturat manual, elementele de cheltuieli care se modifică conform fişei de fundamentare şi a memoriului tehnico-economic justificativ sunt „Cheltuielile cu munca vie”,celelalte cheltuieli nu se modifică.

La „Salarii”, calculul este următorul:

400 lei creştere lunară / muncitor ( de la salariul de bază minim brut de 1050 lei la 1450 lei ) x 55 muncitori x 12 luni = 264 000 lei

Valoarea iniţială în fişa de fundamentare a fost de 964 260 lei, la care se adaugă creşterea de 264 000 lei, rezultând valoarea nouă a cheltuielilor cu salariile de 1 228 260 lei.

La „Contribuţii şi taxe aferente remuneraţiilor personalului”, creşterea este proporţională cu creşterea salariilor.

La „Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masă)”, rezultă o creştere cu 1,70% faţă de valoarea iniţială din fişa de fundamentare, respectiv 29 419,57 lei, având în vedere creşterea valorii tichetului de masă de la 9,41 lei la 9,57 lei.

 

Un calcul similar este prezentat şi pentru „capitolul” rigole.

 

 

Tarifele pentru activităţile de salubrizare, propuse de către SC Supercom SA Bucureşti, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

 

Nr.crt. Denumire activitate Tarif

actual

lei

Tarif

propus

de SC Supercom SA

lei

Procent

crestere

%

1. Măturat manual

lei/1000 mp

14,98 18,24 21,76
2. Curăţat rigole

lei/1000mp

52,78 69,85 32,34

 

Notă : Tarifele nu conţin T.V.A.

 

 

„Pentru operaţiunile de măturat mecanizat ,spălat carosabil, transport deşeuri stradale, stropit carosabil şi colectare cadavre animale de pe domeniul public nu se solicită modificarea tarifelor, deoarece modificarea costurilor are o influenţă mai mică de 5 %.

Având în vedere că pentru operaţiunile menţionate în tabelul de mai sus majorarea salariului minim brut pe ţară a determinat o creştere a costurilor operatorului mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv, propunem modificarea  acestor tarife „, conchide raportul de unul din directorii executivi, Nicolae Scurtu.

 

 

 

 

Categoria: Administratie