Ședință extraordinară de Consiliu Local Bistrița: 7 decembrie, ora 14.00

Ședință extraordinară de Consiliu Local Bistrița: 7 decembrie, ora 14.00

Primarul municipiului Bistrița a convocat pentru ziua de joi, 7 decembrie, cu începere de la ora 14.00, o ședință extraordinară de consiliu local cu următoarea ordinea de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
  2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.65/ 27.04.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr.72/ 12.05.2016, a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița
  4. Proiect de hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 104 / 14.07.2016, privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 8” și a documentațiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanțării prin programul operațional regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe raza municipiului Bistrita

 

Categoria: Administratie