ȘEDINȚĂ DE CONSILIU JUDEȚEAN: AFLĂ CUM SE MODIFICĂ O PARTE DIN CONTRACTUL CU VITALIA

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU JUDEȚEAN: AFLĂ CUM SE MODIFICĂ O PARTE DIN CONTRACTUL CU VITALIA

Consilierii județeni sunt convocați miercuri, la ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare, pe ordinea de zi figurând doar patru proiecte de hotărâre. Un punct important este reprezentat de o nouă analiză a proiectului privind modificarea tarifului de preluare a deșeurilor municipale de către SC Vitalia SRL, dar și cel cu privire la finanțările nerambursabile.

 

1. Tarife modificate

Se aprobă modificarea tarifului de preluare a deşeurilor municipale în vederea depozitării, perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, de la 42,82 lei/tonă, la 69,74 lei/tonă, fără TVA.  Tariful aprobat la alin. (1) din prezenta hotărâre nu se aplică pentru preluarea, în depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, a deșeurilor municipale depozitate pe platformele temporare, înființate în apropierea fostelor depozite urbane, ca urmare a închiderii depozitelor neconforme. ”

   

2. 60 de mii de lei pentru finanțările nerambursabile

 

Prevederi bugetare

  1. Proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul
    limitelor unui program anual aprobat de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului judeţean.
  2. Valoarea finanţării solicitate/proiect se va încadra între valoarea minimă şi valoarea maximă stabilite pentru fiecare domeniu în parte:

 

 

Nr. crt. Domeniul de activitate finanţat Valoarea finanţării solicitate/proiect (lei) Valoarea minimă (lei)       Valoarea maximă (lei)
1 Tineret, sport şi educaţie 3000                          30.000
2 Social 3000                          10.000
3 Cultură 3000                          10.000
4 Relaţii internaţionale, protecţia mediului şi interdisciplinar 3000                          10.000

 


 

 Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 15 aprilie 2015, ora 15.00, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pentru activități nonprofit de interes județean în anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca asupra imobilului “Sediu administrativ şi teren aferent”, situat în municipul Bistrița, Piața Centrală nr. 29, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr. 16 din 10.02.2015 privind aprobarea modificării tarifului de preluare a deşeurilor municipale în vederea depozitării, perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

     Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Categoria: Administratie