Salariul propus pentru city manager: 14.820 de lei. Astăzi aleșii bistrițenilor discută despre salariile din primărie

Salariul propus pentru city manager: 14.820 de lei. Astăzi aleșii bistrițenilor discută despre salariile din primărie

Consiliul Local Bistriţa va dezbate, în şedinţa ordinară de astăzi, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local.

Potrivit prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu şi din serviciile publice de interes local, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate.

Prin Hotărârea nr. 97/24.07.2017 a Consiliului local al municipiului Bistriţa au fost stabiliți coeficienții de ierarhizare și salariile de bază. Salariile de bază se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, care de la 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei. Mai mult, contribuţiile sociale și de sănătate au fost transferate de la angajator la angajat.

Potrivit documentaţiei de pe site-ul municipalităţii, în 23 ianuarie a avut loc şi o consultare cu organizaţiile sindicale.

Iată propunerea de salarizare!

Coeficienti de ierarhizare pe functii din familia ocupationala „Administratie”
la aparatul de specialitate si serviciile publice de interes local
Nr.crt.          

1

Administrator public S  

7,8

14820

           
  Functii publice        
  de conducere        
  Functia nivel studii grad/tr. coef salariu

2

Secretar S  

7,2

13680

3

Arhitect sef S  

7,1

13490

4

Director exec. S  

7

13300

5

Director exec.adj. S  

6

11400

6

sef serviciu S  

5,5

10450

7

şef birou S  

5,3

10070

  Functii de executie       gradatie 0

8

auditor S superior

3,6

6840

8

  S principal

3,4

6460

10

  S asistent

2,6

4940

11

consilier, consilier juridic, inspector, S superior

3,5

6650

  politist local      

0

12

  S principal

3,3

6270

13

  S asistent

2,5

4750

14

  S debutant

1,8

3420

15

referent specialitate SSD superior

2,3

4370

16

referent , inspector, politist local M superior

1,9

3610

17

  M principal

1,8

3420

18

  M asistent

1,7

3230

19

  M debutant

1,6

3040

  PERSONAL CONTRACTUAL        
  Funcţii de conducere nivel studii GRAD/tr. coef salariu

20

director S  

7

13300

21

Director.adj. S  

6

11400

22

şef serviciu/sector S  

5,5

10450

23

şef birou /atelier S  

4,5

8550

  Functii de executie       gradatie 0

24

 inspector/referent/referent de specialitate S Gr.IA

3,5

6650

25

    Gr.I

3,3

6270

26

    Gr.II

2,5

4750

27

    debutant

1,8

3420

28

referent/inspector/subinginer /ref.spec. SSD Gr.IA

2,3

4370

29

    Gr.I

2

3800

30

    Gr.II

1,9

3610

31

    debutant

1,7

3230

32

maistru(sef formatie)

M

Tr.I

2,5

4750

33

referent /inspector

M

Tr.IA

1,9

3610

34

 

Tr.I

1,8

3420

35

 

Tr.II

1,7

3230

36

 

debutant

1,6

3040

37

administrator

M

Tr.I

1,4

2660

38

 

Tr.II

1,3

2470

39

casier, magaziner

M,G

 

1,3

2470

40

portar, paznic, ingrijitor

M,G

 

1,2

2280

41

şofer

M,G

Tr.I

1,54

2926

42

 

Tr.II  

0

43

muncitor calificat

M,G

Tr.I

1,38

2622

44

 

Tr.II

1,33

2527

45

 

Tr.III

1,28

2432

46

 

Tr.IV

1,25

2375

47

muncitor necalifcat

M,G

Tr.I

1,24

2356

48

 

Tr.II

1,15

2185

 

Categoria: Administratie