SALARII MARI LA PRIMĂRIA BISTRIȚA. Creșterile, aprobate de consilierii municipali

SALARII MARI LA PRIMĂRIA BISTRIȚA. Creșterile, aprobate de consilierii municipali


Consiliul Local Bistriţa a votat, în unanimitate, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local, valabile de la 1 iulie 2017.

Potrivit prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate. Nivelul veniturilor salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Potrivit noii grile de salarizare, primarul Bistriței va ajunge de la 4000 de lei la peste 13 mii de lei, în timp ce viceprimarii vor depăși lunar suma de 11. 600 de lei. De asemenea, administratorul public va primi 11,310 lei, iar secretarul primăriei 10.440 de lei. Mai mult, un director executiv se va bucura de un venit lunar de 10.150 de lei.

Categoria: Administratie