REGISTRU AGRICOL ON LINE PENTRU ÎNCĂ 15 PRIMĂRII DIN BN

REGISTRU AGRICOL ON LINE PENTRU ÎNCĂ 15 PRIMĂRII DIN BN

Preşedintele CJ BN, Radu Moldovan a susţinut conferinţa de încheiere a  proiectului ”Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud” -proiect 1, cod SMIS 48353.

Finanțat în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Axa Prioritară III “ Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public ”, Domeniul Major de Intervenţie 2 “ Dezvoltarea ;I cre;terea eficienţei serviciilor publice electronice ”, Operaţiunea 1 “ Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ”,

BENEFICIARI: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în parteneriat cu 15 primării din judeţ: Sîngeorz-Băi, Beclean, Năsăud, Teaca, Lechinţa, Bistriţa-Bîrgăului, Prundu-Bîrgăului, Josenii-Bîrgăului, Livezile, Budacu de Jos, Cetate, Leşu, Şieu, Monor, Milaş.

PERIOADA DERULĂRII : 25.01.2014- 23.07.2015

VALOAREA PROIECTULUI: 6.734.605 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă ( 98%) 6.599.912,90 lei și 2% (134.703 lei ), fiind contribuția Consiliului Județean;

Obiectivul principal: Creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza primăriilor partenere din jud. BN, cu privire la informaţiile din domeniul agricol;
Registrul Agricol va fi primul sistem prin care sunt impuse standarde de interoperabilitate între sistemele instituțiilor care au un rol în acest domeniu, respectiv primării, Consiliul Județean, MAI, ANCPI, APIA, Ministerul Finanțelor, ONRC, iar conținutul informațional va avea date despre gospodării, suprafețe, tipuri de culturi, mașini, instalații, unelte. Acest sistem va ajuta la agregarea datelor existente la nivel judetean pentru a putea fi utilizate cu usurință și la nivel național.
Realizarea proiectului va avea în vedere:
• Eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor publice prin implementarea Registrului Agricol în format electronic şi sistemului GIS integrat cu Registru Agricol la Consiliul Judeţean, pentru primăriilor partenere;
• Realizarea inventarului digital ( GIS ) al terenurilor de pe raza UAT-urilor partenere şi corelarea lor cu informaţiile din Registru Agricol şi Impozite şi Taxe;
• Implementarea unei platforme comunicaţionale dedicată acestui sistem, la nivelul CJ BN şi a primăriilor partenere;
• Instruirea personalului care va utiliza produsele software realizate şi cel care va asigura mentenanţa.

Tot în acest an a fost lansat un alt proiect similar (cu probleme în procedura de aciziție), care prevede gestiunea în sistem informatic a suprafețelor agricole pentru localitățile: Ciceu Giurgești, Galații Bistriței, Căianu Mic, Dumitra, Șintereag, Șieu Odorhei, Budești, Tiha Bârgăului, Șieuț, Poiana Ilvei, Romuli, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Silivașu de Câmpie și Urmeniș.

Categoria: Administratie