Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în judetul Bistrita Nasaud, în perioada 2014-2020, în linie dreaptă

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în judetul Bistrita Nasaud, în perioada 2014-2020, în linie dreaptă

SC AQUABIS SA are în derulare Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în judetul Bistrita Nasaud, în perioada 2014-2020. Prezentul studiul de fezabilitate este elaborat în cadrul contractului de servicii de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014-2020

Scopul prezentului proiect este continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă si apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE)

Obiectivul general este imbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud prin extinderea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e.

Costurile investitiei sunt de aproximativ 236 milioane de euro.

Descrierea investitiei propusa pentru infrastructura de apa

 • 9 surse noi de apa
 • reabilitarea a 7 surse de apa
 • 6 statii de tratare apa noi
 • Reabilitarea a 4 statii de tratare apa
 • 41 rezervoare de inmagazinare noi
 • reabilitarea a 10 rezervoare de inmagazinare
 • 301 km retea de aductiune noua
 • reabilitarea a 39 km retea de aductiune
 • 666 km retea de distributie
 • reabilitarea a 46 km retea de distributie apa potabila

Descrierea investitiei propusa pentru infrastructura de apa uzata

 • 399 km retea canalizare
 • reabilitarea a 16 km de canalizare
 • 7 statii de epurare apa uzata noi
 • reabilitarea unei statii de epurare apa uzata

„ Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”

Categoria: Administratie