Primăria Chiuza nu plătește naveta profesorilor din decembrie 2017

Primăria Chiuza nu plătește naveta profesorilor din decembrie 2017

Informația ne-a fost confirmată de profesorul Mihai Tisa, de la Școala Gimnazială din Chiuza. Acesta a scris un e mail în care spune următoarele: ” Aș dori să vă sesizez o situație ilegală ce trenează din luna decembrie 2017, anume că Primăria Chiuza nu plătește naveta profesorilor deși prin HG 569/2015 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat este obligata să prevadă în buget aceste sume la solicitarea școlii”.

Profesorul Mihai Tisa susține că din informatii neoficiale ” am aflat că la nici o rectificare bugetară,  Primăria Chiuza nu a prevăzut bani pentru naveta profesorilor”.

Sunat de mai multe ori, primarul comunei Chiuza, Grigore Bradea nu a răspuns la telefon.

Reamintim că Executivul a aprobat, prin H.G. nr. 569/2015, norme metodologice având ca obiect stabilirea procedurilor şi a documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, precum şi a rolului autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.

 

Normele prevăd obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.

 

Sumele destinate navetei se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

De decontarea cheltuielilor de navetă beneficiază cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.

Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.

Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu:

autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către unităţile de învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor, transportul de acest tip fiind gratuit;

autovehiculele/ambarcaţiunile destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;

mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);

autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu.

 

Categoria: EVENIMENT