Peste 11 .000 de situații de urgență au fost înregistrate de ISU Bistrița-Năsăud în 2018, aproape 2.000 dintre acestea fiind alarme false

Peste 11 .000  de situații de urgență au fost înregistrate de ISU Bistrița-Năsăud  în 2018, aproape 2.000 dintre acestea fiind alarme false


 

Sala de ședințe a Palatului Administrativ a fost astăzi gazda prezentării bilanțului pe 2018 al Inspectoratului  pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud. Din cele 11.414 situaţii de urgenţă raportate pentru anul respectiv (o scădere cu 2,97% faţă de 11.764 situaţii de urgenţă produse în anul 2017), un procent de 16% a fost reprezentat de „alarmele false”.

Potrivit  șefului ISU BN, colonelul dr. ing. Florea Constantin, obiectivele, acţiunile şi indicatorii de performanţă stabiliţi, au avut ca scop fundamental “Intervenţia operativă şi ţinerea sub control a situaţiilor de urgenţă produse din momentul ajungerii la locul evenimentului şi până la lichidarea urmărilor acestora”, obiectiv pe care îl considerăm îndeplinit, datorită asigurării pregătirii efectivelor şi a logisticii necesare.

Îndeplinirea misiunilor din anul 2018 se datorează disponibilităţii forţelor specializate ale inspectoratului de diversificare a misiunilor specifice, dezideratului apărării vieţii, bunurilor materiale şi mediului, precum şi încrederii mari a populaţiei în solicitarea instituţiei noastre şi în alte situaţii, altele decât urgenţele generate de incendii. În vederea desfăşurării unei activităţi eficiente a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, s-a acţionat în direcţia întăririi colaborării cu instituţiile cu funcţii de sprijin în cadrul managementului situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean, membrii acestuia fiind convocaţi în 2 şedinţe ordinare, 6 şedinţe extraordinare și 7 videoconferințe.

Pe parcursul anului 2018, în zona de competenţă a I.S.U. „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 11414 situaţii de urgenţă (o scădere cu 2,97% faţă de 11764 situaţii de urgenţă produse în anul 2017), dintre care:

224      Incendii;

10508  Ajutor medical de urgenţă;

32                    Incendii de vegetaţie şi altele;

122      Asistenţa persoanelor;

86                    Alte situaţii de urgenţă;

442      Protecţia comunităţilor;

1864    Deplasări fără intervenţie, alerte false, întoarse din drum şi asigurări/supravegheri.

Pe timpul intervenţiilor (cu excepţia celor S.M.U.R.D.) a fost salvată viaţa a 61 persoane (55 adulţi şi 6 copii) şi au fost protejate bunuri în valoare de 31,92 milioane lei. Cu toate eforturile depuse de forţele profesioniste, în urma incendiilor din anul 2018 au fost înregistrate 2 decese şi 16 răniţi.

Timpul de reație al pompierilor bistrițeni este unul de top național, aceștia înregistrând o medie a timpului de răspuns pentru anul 2018 de 12 minute, cel mediu de intervenție fiind de 74 de minute. În Cazul intervențiilor SMURD, timpul mediu de răspuns a fost de 13 minute, iar cel de intervenție de 47 de minute.

Disfuncționalități în activitate. Cauze și modalități de remediere.

Lipsa spațiilor pentru birouri la sediul inspectoratului;

Mansardarea sediului inspectoratului.

Lipsa unui poligon de pregătire;

Amenajarea pe terenul deținut de inspectorat a unei baze de pregătire a cadrelor.

Lipsa asigurărilor CASCO la autospecialele din dotarea inspectoratului cu excepţia SMURD;

Asigurarea fondurilor financiare pentru încheierea polițelor de asigurare.

Deficitul de căști de protecție, cizme de intervenție și costume de protecție tip nomex;

Asigurarea fondurilor financiare pentru achiziționarea celor de mai sus (în anul 2018 au fost primite căști de protecție P.S.I. cu vizor, costume protecție, mănuși de protecție)

Principalele direcții de acțiune pentru anul 2019

Perfecţionarea continuă a personalului pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredinţate;

Intensificarea şi eficientizarea activităţii de prevenire;

Asigurarea condiţiilor optime de muncă şi logistică pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor;

Dezvoltarea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice prin campaniile desfășurate;

Implicarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în informarea preventivă a populaţiei, continuarea procesului de  creștere a capacității de intervenției a acestora;

Aplicarea Strategiei de prevenire şi combatere a corupţiei în cadrul inspectoratului;

Menținerea climatului de încredere în instituţie;

Continuarea modernizării reţelelor de comunicaţii pentru a se reduce timpul necesar  alertării gărzilor de intervenţie şi a timpului de răspuns;

Lucrări la baza de pregătire în funcție de buget;

Continuarea reînnoirii parcului auto al inspectoratului;

Derularea și finalizarea contractului pentru mansardarea și anveloparea clădirii;

Demersuri pentru înființarea a noi puncte de lucru;

Un dispecerat nou la standarde europene;

Finalizarea preluării autospecialei pentru transport persoane și victime multiple (ATPVM) de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”SEMENIC” al județului Caraș-Severin.

 

La finalul întâlnirii, colonelul dr. ing. Florea Constantin a tras următoarea concluzie: În finalul evaluării, apreciez că activitatea instituţiei a fost exclusiv dedicată protecţiei populaţiei, bunurilor şi mediului în situaţii de urgenţă și aş dori să mulţumesc atât colegilor care au susţinut activitatea desfăşurată, cât și tuturor instituţiilor care ne-au sprijinit pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

 

 

Categoria: EVENIMENT