Opoziţia din consiliul local Bistriţa convoacă o şedinţă extraordinară pe 28 septembrie. Liberalii şi ecologiştii vor să forţeze mâna primarului Creţu cu un referendum local

Opoziţia din consiliul local Bistriţa convoacă o şedinţă extraordinară pe 28 septembrie. Liberalii şi ecologiştii vor să forţeze mâna primarului Creţu cu un referendum local

Ecologiştii din consiliul municipal au decis să părăsească barca puterii şi să meargă alături de PNL. Cel puţin, asta ne spune faptul că cele două grupuri de consilieri municipali din PER, respectiv PNL, reprezentând o treime din Consiliul Local Bistrița, convoacă la ședința extraordinară Consiliul Local Bistrița, în data de 28.09.2018, ora 12.00, în vederea dezbaterii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării populaţiei municipiului Bistriţa cu privire la problem de interes local, în data de 6 şi 7 octombrie 2018.

Initiatorii proiectului sunt consilierii Archiudean Mircea (PER), Gaga Seica Mărioara (PNL), Hangan Sorin (PNL), Mârza Teodor Ioan (PER), Moisil Filip (PNL), Morar Olivia Diana (PNL) şi Peteleu Ioan (PNL

În acest context, opoziţia a scris deja un proiect de hotărâre, care arată în felul următor:

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28.09.2018 având în vedere: Urgenţa determinată de necesitatea consultării populaţiei în legătură cu proiecte de impact major asupra locuitorilor şi  municipiul Bistriţa. Necesitatea reducerii cheltuielilor privind organizarea unui referendum local având în vedere organizarea referendumului naţional din data de 6  şi  7 octombrie 2018 în conformitate cu: prevederile art. 2 alin. 2  şi 3,  art. 13 alin. (1), art. 14 şi art.15² din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului cu modificările şi completările ulterioare prevederile OUG 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru bună organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției în temeiul prevederilor art. 2 alin.1, art. 3, art. 36 alin.9, art. 39 alin. 2,  art. 45 alin.2 lit.”a” art.63 alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se aprobă organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor municipiului Bistriţa cu privire la probleme de interes local, în data de 6 şi 7  octombrie 2018.

ART.2. Cetăţenii municipiului Bistriţa au dreptul să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarele întrebări înscrise pe buletinul de vot:

1.Sunteți de acord cu reducerea suprafeței spațiilor verzi și a numărului de arbori din Piața Centrală, conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Modernizare Piața Centrală”?”

2.Sunteți de acord cu amplasarea unei pasarele metalice suspendate (pasaj pietonal) peste Bulevardul Independenței la intersecția cu str.Panait Cerna, conform Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL 71/2017?

3.Sunteți de acord cu realizarea proiectului “Centru intermodal de transport public” în municipiul Bistrița (str.Gării – str.Tărpiului, peste calea ferată)?

ART.3.Primarul municipiului Bistriţa va aduce la cunoştinţă publică data şi obiectul referendumului, în data de 28.09.2018, prin publicare în mass media locală şi pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa.

ART.4. Sumele necesare desfăşurării referendumului local vor fi alocate din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa.

 

Categoria: EVENIMENT