Legea pescuitului din România încalcă grav directiva Uniunii Europene .

Legea pescuitului din România încalcă grav directiva Uniunii Europene .

Nimic nu mai poate fi sigur pe o lege, pe termen lung,pentrucă la fiecare schimbare de Guvern și ministru de resort se fac modificări la legislațiile anterioare .

Numai ca aceste modificări ,care ar trebui sa fie inbunătățite, sunt total in detrimentul unui ecosistem sănătos și adecvat in sectorul pescăresc.

Realitatea din teren este una catastrofală,care va avea un impact negativ pe termen mediu și lung,lucruri care in mod normal ar trebui să fie cunoscute de legiuitor și nu făcute doar din pix prin birourile guvernamentale.

Atâta timp cat râurile din România sunt mutilate și transformate in adevarate balastiere și MHC-uri,nu putem vorbi de gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu.

În sensul acesta ,Asociațiile de profil din sectorul pescăresc din România, au avut o întâlnire de consultări la Brașov pe această temă și au inaintat un memoriu Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură.

În legătură cu situația creată în domeniul pescuitului recreativ/sportiv prin aplicarea legii nr.1/2017 și, îndeosebi, în cazul aplicării Ordinului MADR/ANPA ( aflat în stadiul de proiect pe site-ul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură), un număr de 17 asociații de profil, dedicate exclusiv pescuitului recreativ, au inițiat o amplă consultare și au convenit asupra unui punct de vedere care a fost deja înregistrat la sediul central al ANPA.

Punctul de vedere a fost însușit de 17 asociații, având peste 45.000 de membri activi.

Precizăm că asa-zisele consultări ale ANPA cu societatea civilă s-au făcut confidențial și numai cu AGVPSR, fără ca vreuna dintre asociațiile non AGVPSR să fie măcar informate.

Punctul de vedere este anexat, în program PDF și constituie cerințele minimale ale celor 17 asociații.

Pentru conformitate citeşte şi adresa ANPA: Adresa ANPA

MARIUS RUS

Categoria: DE-ALE PESCARILOR