În BN sunt înregistrați la această oră peste 57 de mii de pensionari

În BN sunt înregistrați la această oră peste 57 de mii de pensionari

În trimestrul II 2016, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţ a fost de 57613 persoane, în creştere cu 350 comparativ cu trimestrul II al anului 2015. Faţă de trimestrul anterior numărul pensionarilor a crescut cu 116 persoane.
Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost în trimestrul II al a.c. de 776 lei, situându-se cu 4,7% peste nivelul trimestrului corespunzător al anului precedent şi cu 0,1% sub nivelul trimestrului anterior.
Comparativ cu pensia medie lunară la nivel naţional, pensia medie lunară la nivelul judeţului a fost în trimestrul II 2016 cu 16,6% mai mică.

Categoria: Administratie