ÎN ATENȚIA PESCARILOR BISTRIȚENI !

ÎN ATENȚIA PESCARILOR BISTRIȚENI !

Noul proiect de ordin privind prohibiția pe anul 2017,aduce câteva modificari,în opinia mea destul de consistente,dar și câteva nefuncționalitați ale perioadelor de prohibiție.

Potrivit Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură, perioada de prohibiție se institue după cum urmează:

– Specii si perioade de prohibiție
Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice, după cum urmează:
a) știuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1); în perioada 1 aprilie-30 mai.
b) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile și completările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagra), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data 01 ianuarie până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului in scop științific;
În atenția pescarilor bistrițeni aduc la cunoștință,unele modificări ale noului proiect de ordin cu următoarele precizări:

Zone și perioade de prohibiție
Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 01 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

Art. 3- Se declară zone de protecție la iernat pentru resursele acvatice vii:
– 500 m amonte și aval pe axul albiei minore, în zona podurilor, peste cursurile de apă care au cel puțin un punct de sprijin în albia cursului de apă;

– râul Mureș de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, aval, până la barajul din localitatea Reghin;
– râul Mureș prag beton Brâncovenești, amonte, până la balastiera „Haneș”;
– râul Mureș în zona termocentralei Iernut

– râul Mureș în zona localitații Iernut
– râul Mureș în zona localitații Gheja

În aceste zone se interzice pescuitul în perioada 01 ianuarie – 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art.1,respectiv în perioada 1 aprilie-30 mai.

Art. 4- Se declară zone de refacere biologică/zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:

-râul Mureș în zonele:
– curba de la Petelea
– țeava Glodeni

-Tg. Mureș amonte baraj priză;– Tg. Mureș baraj Ady– Morești, „Sub pădure,

-Chețani, tot timpul anului.

râul Lăpuș, localitatea Cătălina, 500 m aval de barajul Cătălina, tot timpul anului;
-râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localitații Beclean, tot timpul anului;
-răul Șieu, 100 m amonte și 100m aval de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului.

Art. 12 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

 

Marius Rus

 

Categoria: DE-ALE PESCARILOR