Două proiecte implementate în Bistrița-Năsăud, exemple de bune practici la Sibiu

Două proiecte implementate în Bistrița-Năsăud, exemple de bune practici la Sibiu

Proiecte desfășurate în Bistrița-Năsăud au devenit exemple de reușită și bune practici la cea de-a XXII-a sesiune a “Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, Sibiu, 12-14 iunie 2019.”
Atât George Ciamba, ministru delegat pentru afaceri europene, cât și Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne, au vorbit despre reușita găsirii finanțării proiectului de restaurare a Bisericii Evanghelice Bistrița, în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional și despre proiectul de reabilitare a Colegiului Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistrița, respectiv a Corpului A, unitate școlară ce aparţine Parohiei Evanghelice CA Bistrița, un simbol al educației care găzduiește și clase cu predare în limba germană.
Prefectul Ovidiu Victor Frenț a aprobat Raportul anual de activitate pe acest subiect și a delegat, în vederea transmiterii lui și a mesajului său, pe directorul de cancelarie Mihaela Ivan, care a subliniat bunele relații între toate minoritățile etnice la Bistrița-Năsăud: „ Etnia este un detaliu important, dar înțelegerea dintre noi ne face să putem să mergem împreună și să dezvoltăm comunități. Pe lângă cele două proiecte care au devenit etalon, împreună cu autoritățile județene, locale și ONG-uri, desfășurăm multe altele. Diferențele ne apropie și găsim mereu căi de comunicare și rezolvare a oricăror situații.”
În cadrul sesiunii de la Sibiu, s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (Berlin, iunie 2018) și a fost convenită inițierea unor noi proiecte vizând păstrarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității germane din România.
Amintim că primul mandat al României de Președinție a Consiliului UE se derulează în baza principiului „coeziunii ca valoare europeană comună” înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență. În acest context, au fost evidențiate eforturile celor două părți pentru păstrarea patrimoniului cultural, mai ales a bisericilor fortificate, acesta fiind și unul dintre obiectivele Președinției române, aspect abordat și cu prilejul reuniunii informale a miniștrilor pentru afaceri europene pe tema patrimoniului cultural european (Paris, 3 mai 2019), co-prezidate de ministrul George Ciamba.
Lucrările celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, organizate astăzi, 13 iunie 2019, la Sibiu, au fost conduse de cei doi co-preşedinţi, George Ciamba, ministru delegat pentru afaceri europene și Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne. Au fost prezenți și ambasadorul României în Republica Federală Germania, Emil Hurezeanu, respectiv ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt.

Categoria: Administratie