,,Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul Beclean. Etapa II Extinderea.”

,,Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul Beclean. Etapa II Extinderea.”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 –„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții în orașul Beclean prin dezvoltarea mobilității urbane a locuitorilor în noi arii de intervenție în acord cu Planul de Moblitate Urbană Durabilă revizuit. Proiectul prespune reabilitarea sistemului rutier aferent transportului public, amenajarea de alei de traseu pentru transportul în

comun, reabilitare trotuare, amenajare de piste de biciclete pe străzile modernizate dar și piste de biciclete independente, extindere zone pietonale și intermodale, achiziția a 3 autobuze noi și a 50 de biciclete, dezvoltarea

sistemelor de bilete integrate pentru călători și pentru biciclete.

Obiectivele specifice ale proiectului: reducerea utilizarii autoturismelor și a emisiilor de echivalent CO2 prin extinderea transportului public durabil/nepoluant în orașul Beclean; creșterea numărul de utilizatori ai sistemelor de transport electric și nemotorizat prin dezvoltarea infrastructurii necesare transportului electric și nemotorizat și modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii

emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Rezultate previzionate:

–  3 Autobuze electrice achizitionate Rezultat asteptat: Autobuze electrice achizitionate

–  3 Staþii de reîncarcare electrica achiziţionate instalate in Depou

– 1 Depou/autobaza pentru transportul public urban construit

– 20 Staţii de transport public construite.

– 3 Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse. Rezultat asteptat: Sisteme de e-ticketing create.

–  Lungimea pistelor/ traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse: L=2,604km, S=5143mp

–  3 Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create, cu un total de 50 biciclete

–  Lungimea/suprafaþa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp), dupa caz; L=8,298km,

S=14.515,50mp

– 1 Sistem instalat de reducere/interzicere a circulaþiei autoturismelor în anumite zone

–  Lungimea/Suprafaþa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) utilizate prioritar de transportul public de calatori în

vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/ reabilitate/ modernizate (km/kmp) L= 7589.00m,

S=39385mp

Valoarea totală a proiectului este de 22.848.199,94 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 21.927.169,02 lei.

 

 

 

Categoria: BECLEAN