CCR şi-a finalizat controalele la toate cele 62 de primării din judeţul Bistriţa-Năsăud. Astăzi: MĂGURA ILVEI

CCR şi-a finalizat controalele la toate cele 62 de primării din judeţul Bistriţa-Năsăud. Astăzi: MĂGURA ILVEI

Propolitica.ro îşi propune să facă publice rapoartele Curţii de Conturi asupra  modului de utilizare a fondurilor alocate unității administrativ teritoriale de la bugetul de stat prin M.D.R.A.P pentru modernizarea drumurilor de interes local clasificate și alimentarea cu apă a satelor in perioada 2013-2015. Perioada efectuării acțiunii de control: 15.02.2016-03.03.2016

 

Potrivit rapoartelor CCR, au fost efectuate  plăţi cu bunuri şi servicii fără contraprestaţie, urmare a nerespectării preţurilor, cantităţilor, articolelor din oferte sau fără documente justificative legal întocmite. De asemenea, au fost acceptate la plată şi decontate situaţii de lucrări la obiective de investiţii finanţate din PNDL fără ca lucrările executate, în valoare totală de 326.000 lei. Printre UAT-urile care au căzut în abatere se numără Chiuza, Galaţii Bistriţei, Măgura Ilvei, Salva, Uriu.

 

MĂGURA ILVEI

 

Aici,  inspectorii Curţii au depistat abateri financiar contabile în valoare de peste 1,4 milioane lei şi un prejudiciu de 191.000 lei. Raportul arată că primăria din Măgura Ilvei  a efectuat cheltuieli suplimentare determinate de schimbările de soluţii tehnice în derularea obiectivului de investiţie „Modernizare DC 4A Măgura Ilvei – Arşiţa”abatere cuantificată la 1.362.000 lei. De asemenea, administraţia locală nu a constituit garanţia de bună execuţie convenită în contractul de lucrări, abatere în valoare de 136.000 lei.

 

De unde provine prejudiciul?

 

49.000 lei  din acceptarea la plată şi decontarea de situaţii de lucrări cuprinzând contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi comisionul ITM într-un cuantum care excede cadrului legal, în timp ce  142.000 lei reprezintă prejudiciul adus de administraţia locală, bugetului local, prin acceptarea la plată a unor situaţii de lucrări care conţin cheltuieli de transport de materiale aferente pe distanţe nereale.

 

Ce a dispus Curtea de Conturi?

 

Curtea de Conturi a dispus restituirea la bugetul de stat a sumelor plătite nelegal. În plus, verificările vor extinse asupra tuturor situaţilor de lucrări acceptate la plată pentru investiţiile efectuate de administraţia locală, în vederea identificării unor situaţii similare celor precizate mai devreme.

 

 

Categoria: EVENIMENT