CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD A FOST CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD A FOST CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Ședința va avea loc miercuri, 17 octombrie, cu începere de la oa 15.00, pe ordinea de zi fiind trecute trei proiecte de hotărâre.

E vorba de:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, în vederea întocmirii proiectelor de buget ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr.119/2018 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 173 C, km 9+125-19+860, Buduş-Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene din judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada 01.11.2018-31.03.2019.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Categoria: Administratie