CONSILIUL JUDEȚEAN A VOTAT ”PENTRU” toți cei șapte cetățeni de onoare ai BN

CONSILIUL JUDEȚEAN A VOTAT ”PENTRU” toți cei șapte cetățeni de onoare ai BN


Consilierii județeni au fost convocați, astăzi, de la ora 15.00, la penultima ședință ordinară a anului 2018. Pe ordinea de zi care conține 20 de proiecte de hotărâre, există șapte proiecte care prevăd acordarea a tot atâtea titluri de cetățeni de onoare ai județului Bistrița-Năsăud. Potrivit președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, aleșii județeni au votat ”pentru” cele șapte proiecte de hotărâre.

”Titlul de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” este cea mai înaltă distincţie conferită de Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud unor persoane române sau străine, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în semn de apreciere şi recunoaştere a carierelor de excelenţă, a unor fapte, acte şi performanţe notabile”, spune președintele Moldovan.

E vorba de șapte personalități cu impact național:  IPS Andei Andreicuț, Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române sau de General-maior (rz.) doctor Ioan Manci, Prof. Univ. Dr. Liviu Petru Zâpîrţan, managerul SC Rombat SA, Ioan Repede, Ștefan-Vasile Dărăbuș, Director Regional pentru Europa Centrală și de Sud al Hope and Homes for Children, UK și Cristian Bodnar, care este un  este un tânăr cercetător masterand la Universitatea Cambridge din Regatul Unit al Marii Britanii, care a obținut rezultate remarcabile în domeniul Tehnologiei Informației

Festivitatea oficială de premiere este programată pentru ziua de joi, 20 decembrie, la Hotel ”Metropolis”.

Radu Moldovan: Astăzi am condus ședința ordinară a Consiliului Județean din luna noiembrie. Vreau să le mulțumesc colegilor mei, consilieri județeni că au votat și aprobat proiectele de hotărâre propuse de executiv.

În rândurile următoare vă redau ordinea de zi a ședinței de astăzi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Rai Doris Gabriela

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Coman Samuel-Leon

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.76/2016 privind constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr.80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2018

6. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud elevilor din instituțiile de învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, care au obținut premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare pentru anul 2018

7. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului Academician Prof. Univ. Dr. IOAN-AUREL POP

8. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI ANDREICUȚ

9. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului General-maior (rz.) doctor IOAN MANCI

10. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului Prof. Univ. Dr. LIVIU PETRU ZĂPÎRȚAN

11. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului IOAN REPEDE

12. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului ȘTEFAN-VASILE DĂRĂBUȘ

13. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului CRISTIAN BODNAR

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2019

15. Proiect de hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2018

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2018 a sumelor din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, constituit din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, încasate suplimentar în anul 2018

17. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Bistrița-Năsăud la majorarea capitalului social al S.C. Aquabis S.A. Bistriţa-Năsăud

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

19. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, către S.C. SUPERCOM S.A. Bucureşti

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al orașului Beclean, de trecere a imobilului-teren înscris în Cartea funciară nr. 26856 Beclean, în suprafață de 6000 mp, din domeniul public al orașului Beclean în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud.

Categoria: Administratie