Târgurile de animale autorizate pentru vânzarea/cumpărarea porcinelor se închid

Târgurile de animale autorizate pentru vânzarea/cumpărarea porcinelor se închid

          La propunerea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa Năsăud, prefectul judeţului Ovidiu Victor Frenț a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB)  Bistriţa Năsăud, în data de 16.08.2017, ora 1100.

CLCB s-a întrunit în contextul evoluţiei pestei porcine africane (PPA) în Satu-Mare, precum şi pe teritoriul Ucrainei şi al Republicii Moldova, ţinând cont de nivelul de risc ridicat de introducere a virusului pestei porcine africane în judeţ.

În cadrul şedinţei a fost prezentat, analizat şi aprobat Programul pentru prevenirea apariţiei PPA pe teritoriul judeţului Bistriţa- Năsăud.

Principalele acţiuni şi măsuri stabilite:

 1. Instruirea medicilor veterinari şi a gestionarilor fondurilor de vănătoare privind Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al PPA.
 2. Informarea şi conştientizarea populaţiei privind riscurile PPA.
 3. Verificarea implementării măsurilor de biosecuritate, de către agenţii economici crescători de porcine, în exploataţiile comerciale autorizare şi exploataţiile comerciale de tip A existente pe teritoriul judeţului.
 4. Controale în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine animală.
 5. Controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale şi produse de origine animală.
 6. Suspendarea activităţii târgurilor de animale autorizate pentru vânzarea/cumpărarea porcinelor.
 7. Monitorizarea exploatațiilor de suine din localitațile aflate de-a lungul căilor rutiere care vin din Ucraina și Republica Moldova și tranzitează judeţul, precum şi a exploataţiilor din zona de 10 km. din jurul fermelor autorizate.
 8. Obligaţia gestionarilor fondurilor de vânătoare de a preleva şi ambala probe de la cadavrele de porci mistreţi sau de la exemplarele vănate şi de a le expedia la LSVSA, pentru diagnostic  PPA (Ordin MAP 428/2017, art 8).
 9. Monitorizarea și controlul implementării măsurilor de prevenire a PPA de către gestionarii fondurilor de vânătoare.
 10. Controale privind modul de colectare și depozitare, în vederea neutralizării, a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU), precum și a deșeurilor/resturilor menajere rezultate în urma activităților de preparare și servire a produselor alimentare la nivelul benzinăriilor, gărilor, autogărilor și campingurilor pentru diminuarea posibilului risc, reprezentat de gestionarea necorespunzătoare a acestora, precum şi de resturile alimentare abandonate la întâmplare de către turiștii/călătorii și/sau conducătorii auto care asigură transportul internațional, în răspândirea PPA pe teritoriul României.
 11. Identificarea unor terenuri, pentru incinerare/îngropare, şi a utilajelor pentru săpare/astupare care sunt necesare în cazul neutralizării alternative şi stabilirea condiţiilor de avizare a acestora, potrivit derogărilor prevăzute la art. 19 alin (1) lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, precum şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, conform cerinţelor din HG 830/2016.

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa Năsăud va reveni periodic cu informaţii pentru populaţie.

Categoria: Politica Locala