CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CAZ DE CANICULĂ PENTRU A PREVENI INCENDIILE ?

CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CAZ DE CANICULĂ PENTRU A PREVENI INCENDIILE ?

În plin sezon estival, reamintim că, în perioadele caniculare şi/ sau secetoase, factorii responsabili la nivel judeţean sau local (conducătorii operatorilor economici/ instituţiilor), dar şi toţi cetăţenii din zonele cu risc de incendiu trebuie să adopte măsuri pentru prevenirea incendiilor.

Aceste măsuri cuprind:

– identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii (de ex.: în agricultură, benzinării, unităţi de cazare şi agrement turistic, la fondul forestier şi în unităţile de prelucrare a lemnului şi, nu în ultimul rând, în gospodăriile populaţei);

–  interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

–  restricţionarea efectuării unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

–  asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

–   intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;

–  asigurarea şi verificarea periodică a rezervelor de apă pentru incendiu (decolmatarea puţurilor şi fântânilor, amenajarea rampelor de acces la sursele de apă – râuri, lacuri etc. – interzicerea utilizării rezervelor intangibile de apă);

 

 

 

– amenajarea unor benzi de siguranţă în apropierea căilor de transport (rutier şi feroviar), a pădurilor, prin curăţirea periodică de gunoaie şi vegetaţie uscată.

Aceste măsuri trebuie asigurate chiar dacă perioadele caniculare nu vor fi urmate de secetă, ci de furtuni însoţite de descărcări electrice, riscul izbucnirii incendiilor menţinându-se la cote ridicate şi în aceste situaţii din cauza trăsnetelor.

 

Categoria: ISU