Bugetul de stat pentru 2017: BN primeşte ceva peste 100 de milioane de lei

Bugetul de stat pentru 2017: BN primeşte ceva peste 100 de milioane de lei

Ministerul Finanţelor Publice a prezentat pe site-ul instituţiei proiectul Legii bugetului de stat pentru 2017 .

Potrivit draftului, este vorba de 55,7 milioane de lei, bani proveniţi din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. De aici, 10,7 milioane de lei merg la susţinerea sistemului de protecţia a copilului, 7.6 milioane de lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă a persoanelor cu handicap, 67 milioane de lei pentru Programul „Cornul şi laptele”, 906 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe în şcoli, 22.283 mii lei pentru învăţământul special, iar 119 mii lei pentru căminele de persoane vârstnice.
De asemenea, 213.784 mii lei pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 53.230 mii lei pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. Mai mult, la puţin peste 1 milion de  lei, se ridică finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolier, 76.000 lei – cămine pentru persoane vârstnice, 951 mii lei – plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, 2550 mii lei – drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 279 mii lei – acordarea suplimentului alimentar.
Pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2017, Bistriţa-Năsăud figurează cu suma de 9.4 milioane de lei.
SUME DEFALCATE DIN TVA

Din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru Bistriţa-Năsăud, proiectul de lege prevede repartizarea a 46.4 milioane de  lei în 2017.
Din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor din învăţământul privat sau confesional acreditat, judeţului nostru îi revine suma de 167.000 lei.

 

Construcția proiectului de buget pe anul 2017 are la bază o creștere economică de 5,2%, un deficit bugetar (cash) estimat la 2,96% din PIB și o inflație medie anuală de 1,4%, conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit documentului, produsul intern brut (PIB) pentru 2017 este estimat la 815,195 miliarde de lei, veniturile la bugetul general consolidat la 254,717 miliarde de lei (31,2% pondere în PIB) și cheltuielile la 278,817 miliarde de lei (34,2% pondere în PIB), rezultând un deficit de 24,1 miliarde de lei (2,96% din PIB). Cursul mediu lei/euro este prognozat la 4,46, iar câștigul salarial mediu lunar la 2.274 lei. Se așteaptă o majorare a numărului de salariați de 4,3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.

 

Categoria: Administratie