50 de biciclete și 3 autobuze noi vor circula în viitorul apropiat prin Beclean

50 de biciclete și 3 autobuze noi vor circula în viitorul apropiat prin Beclean


Nicolae Moldovan: ” Sperăm ca acest proiect să-i determine pe cetățeni să renunțe la utilizarea autoturismelor în favoarea bicicletelor și a mijloacelor de transport public”

Primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan, a vorbit miercuri de stadiul de implementare în care se află contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul “Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul Beclean. Etapa II Extinderea.”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții în orașul Beclean prin dezvoltarea mobilității urbane a locuitorilor în noi arii de intervenție în acord cu Planul de Moblitate Urbană Durabilă revizuit. Proiectul presupune reabilitarea sistemului rutier aferent transportului public, amenajarea de alei de traseu pentru transportul în comun, reabilitare trotuare, amenajare de piste de biciclete pe străzile modernizate dar și piste de biciclete independente, extindere zone pietonale și intermodale, achiziția a 3 autobuze noi și a 50 de biciclete, dezvoltarea sistemelor de bilete integrate pentru călători și pentru biciclete.

Nicolae Moldovan: ” Vom avea mai multe rastele de biciclete asemănătoare fotografiei atașate: unul la Beclenuț peste punte, unul lângă dig în capătul străzii Parcului, unul lângă bazinul de înot, altul pe strada Someșului, un altul la Gară și ultimul la Băile Figa. Sperăm ca acest proiect să-i determine pe cetățeni să renunțe la utilizarea autoturismelor în favoarea bicicletelor și a mijloacelor de transport public durabil/nepoluant în orașul Beclean (microbuzele electrice).

Important de știut:

Principalul obiectiv al proiectului este chiar creșterea numărului de utilizatori ai sistemelor de transport electric și nemotorizat prin dezvoltarea infrastructurii necesare transportului electric și nemotorizat și modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport. Valoarea totală a proiectului este de 22.848.199,94 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 21.927.169,02 lei. Sunt sigur că și acest proiect de mobilitate urbană va aduce un plus important orașului nostru în vederea unei dezvoltări majore în direcția “Smart City”.

 

Categoria: BECLEAN